Strona główna | Mapa serwisu | English version  
 Młodzieżowe Koło Filatelistów Nr 5 w Legnicy
Regulamin
Strona główna > Młodzieżowa Odznaka Honorowa PZF > Regulamin
REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ ODZNAKI HONOROWEJ PZF
 

§ 1.


Polski Związek Filatelistów ustanawia Młodzieżowa odznakę Honorową PZF


§ 2.

1. Młodzieżowa Odznaka Honorowa PZF jest wyróżnieniem nadawanym
członkom PZF należącym do młodzieżowych kół filatelistycznych, za
opanowanie wiedzy filatelistycznej i osiągnięcie umiejętności filatelistycznych.

2. Odznaka ujęta jest w zasadach wyróżnień honorowych PZF


§ 3.


Młodzieżowa Odznaka Honorowa PZF posiada 3 stopnie:

I - Brązowa Młodzieżowa Odznaka Honorowa

II - Srebrna Młodzieżowa Odznaka Honorowa

III - Złota Młodzieżowa Odznaka Honorowa


§ 4.

Ustala się następujące warunki przyznawania odznaki:

1. Brązowa odznaka może być nadana osobie, która:

a/ legitymuje się co najmniej roczną przynależnością do koła filatelistycznego,

b/ uczestniczy w spotkaniach i pracy koła,

c/ osiąga dobre wyniki w nauce i nienaganni się zachowuje,

d/ zdobyła podstawowe umiejętności w obchodzeniu się z walorami
filatelistycznymi i posługiwaniu się przyborami filatelistycznymi,

e/ zapoznała się z zasadami opracowania eksponatów filatelistycznych,

f/ opracowała eksponat na co najmniej 6 kart wystawowych,

g/ brała udział w młodzieżowym konkursie filatelistycznym organizowanym
przez PZF.


2. Srebrna odznaka może być nadana osobie:

a/ legitymuje się co najmniej dwuletnia przynależnością do koła filatelistycznego,

b/ posiada co najmniej jeden rok brązową Młodzieżowa Odznakę
Honorową PZF,

c/ osiąga dobre wyniki w nauce i nienagannie się zachowuje,

d/ aktywnie uczestniczy w zajęciach w kole,

e/ zapoznała się z historią znaczka, poczty i ruchu filatelistycznego w Polsce,

f/ opracowała eksponat składający się z minimum 16 kart wystawowych
i wystawiła go na pokazie filatelistycznym,

g/ brała udział w młodzieżowym konkursie filatelistycznym organizowanym
przez PZF


3. Złota odznaka może być nadana osobie, która:

a/ legitymuje się co najmniej czteroletnią przynależnością do PZF

b/ posiada co najmniej rok srebrną Młodzieżowa Odznakę Honorową PZF

c/ osiąga dobre wyniki w nauce i zachowuje się nienagannie

d/ wykazuje się dużą wiedzą filatelistyczną

e/ bierze udział (jako wystawca) w konkursowych wystawach filatelistycznych

f/ brała udział w finale lub półfinale młodzieżowego konkursu filatelistycznego,

organizowanego przez PZF

g/ zna ważne osiągnięcia polskiej filatelistyki


§ 5.


1. Brązową i Srebrną Młodzieżową odznakę Honorową PZF przyznaje
Zarząd Okręgu
PZF na wniosek opiekuna Koła Młodzieżowego PZF,
zaopiniowany przez Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu.

2. Złotą Młodzieżową Odznakę Honorową PZF przyznaje Prezydium Zarządu
Głównego PZFna podstawie wniosku opiekuna Koła Młodzieżowego
PZF, zaopiniowanego przez Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Zarządu Okręgu PZF i macierzysty Zarząd Okręgu, oraz Komisję
ds. Filatelistyki Młodzieżowej Zarządu Głównego PZF.


§ 6.


Wręczenie odznak powinno mieć uroczysty charakter


§ 7.


Rejestry wyróżnionych odpowiednim stopniem odznaki prowadzą Komisje ds. Filatelistyki Młodzieżowej:

· Brązowej i Srebrnej - Komisje ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZO PZF

· Złotej - Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF


Znowelizowany Regulamin przyznawania Młodzieżowych Odznak Honorowych PZF został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu 30.01.2004, uchwała Nr 9/XVIII/2004/ Pr i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.